SciLearn Angličtina Hrou

Jediná počítačová hra, která připraví mozek na angličtinu.

Učení s programem SciLearn English jde snadno a rychle. Je vhodný pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé.

Věděli jste, že lidský mozek novorozeněte dokáže rozlišit jakýkoliv zvuk na světě? Tahle schopnost lidského mozku se pomalu vytrácí cca mezi 6-9 měsícem života, kdy je dítě již zvyklé na mateřský jazyk. Od té doby je "učení" se cizího jazyka stále náročnější. Tato schopnost se úplně uzavírá cca kolem 6 roku života, kdy dítěti končí senzitivní období na učení jazyka. Osvojování cizího jazyka je tak už opravdu náročnější jako například učení se abecedy, slovíček a základní gramatiky. Určitě to i mnoho z vás zná, když si vzpomenete na svá školní léta, jak jste se trápili nad učebnicemi angličtiny, němčiny či jakéhokoliv jiného jazyka. 

Dnes ale už dokážeme pomoci mozku "vrátit se" do období raného vývoje a pomocí speciálně navržené počítačové hry připravit mozek na angličtinu.

Program SciLearn English byl sestaven skupinou neurovědců. Během několika desítek let výzkumu a 20 let praktického ověření tak vznikl program na výuku angličtiny, který na první pohled vypadá jako dětská počítačová hra, ale ve skutečnosti se jedná o špičkový neurovědecký nástroj, jehož účinnost ověřil i výzkum takových univerzit jako je Harvard nebo Stanford. 

Program je 100% adaptivní, což znamená, že se s každým kliknutím přizpůsobuje studentovi. Cokoliv mu jde, projde rychle, a čas efektivně využívá tím, že se soustředí na oblasti, ve kterých má nedostatky. Díky propracovanému systému různých cvičení, která trénují dovednosti ve výuce anglického jazyka, se studenti velmi rychle v angličtině zlepšují. V testech na českých školách se ukázalo, že většina žáků dokázala během jednoho školního roku postoupit o celou úroveň Společného evropského referenčního rámce pro jazyky i přesto, že takový posun se očekává nejdříve za 2 - 4 roky školní angličtiny. 

3 kroky k úspěchu:
Tento program na výuku angličtiny se jako jediný soustředí na to, aby si student nejprve vytvořil potřebná spojení v mozku, která mu efektivní učení angličtiny umožní.

1. KROK - PŘIPRAVIT MOZEK NA SPRÁVNÝ NÁSLECH ANGLIČTINY

Každý jazyk se skládá ze souboru fonémů (hlásek), které jsou v každém jazyku jiné - čeština jich má 39 a angličtina 44. Abychom dokázali správně rozumět a poté i správně vyslovovat, je vytvoření otisků fonémů v mozku nezbytností. Zajímavé je, že i pokročilí studenti výrazně profitují z dodatečného nácviku foném. I pro ně začne být angličtina daleko srozumitelnější. Začnou lépe vyslovovat a pohotověji reagovat.
K tréninku foném se využívá patentovaná technologie elektronicky roztaženého hlasu, což dá mozku zlomek vteřiny navíc na vytvoření patřičného otisku. V běžné mluvené řeči se jednotlivé fonémy překrývají. Elektronické roztažení je oddělí a v průběhu cvičení, jak se student zlepšuje, se roztažení zkracuje až na běžnou mluvenou řeč. K výraznému posunu dochází už po 3 měsících tréninku, kdy studenti pocítí, že angličtinu lépe slyší.

2. KROK - INTENZIVNÍ TRÉNINK ANGLICKÝCH DOVEDNOSTÍ
Naučit se řeč zdaleka není jen o slovní zásobě a gramatice. Ke zvládnutí akademické úrovně angličtiny, tj. úrovně, kdy student dokáže v angličtině studovat, je potřeba umět v angličtině přemýšlet a pohotově reagovat. Programy Scientific Learning umožňují adaptivní trénink anglické gramatiky, slovní zásoby, čtení a poslechu s porozuměním a studenti se postupně učí i kritickému myšlení a abstraktnímu uvažování v angličtině. Zároveň si tvoří slovní zásobu v mnoha předmětech vzdělávání.

3. KROK - PROVÁDÍ STUDENTY ČTENÍM S POROZUMĚNÍM
Po zvládnutí porozumění mluvenému slovu, výslovnosti a tréninku slovní zásoby student přistupuje k nácviku čtení. Při hlasitém čtení program s patentovanou technologií na rozpoznání hlasu sleduje studenta a v případě potřeby opravuje výslovnost. Poté testem kontroluje porozumění čtenému textu, a dále sleduje počet správně přečtených slov za minutu. Jsou k dispozici knihovny textů z různých žánrů pro úrovně od začátečníků až po pokročilé. Výuka v těchto třech krocích představuje nový učební model, který dává studentovi šanci zvládnout výuku angličtiny mnohem rychleji než s běžnou výukou. U začátečníků a středně
pokročilých je vhodné intenzivní výuku v tomto programu doplnit interaktivními lekcemi angličtiny s učitelem. Tento program není náhradou učitele angličtiny, ale několikanásobným akcelerátorem učení angličtiny.

Zaujal Vás program SciLearn English a chtěli byste se o něm dozvědět víc nebo ho rovno vyzkoušet? Kontaktujte mě na info@anniesbooks.cz a ráda Vám pomohu s výběrem vhodné úrovně pro Vaše dítko či pro Vás. :)